Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora mesta Trebišov poskytnutá 18.12.2015

18.12.2015

V piatok 18.12.2015 boli odovzdané peňažné dary primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára (10% z čistého príjmu) a zástupcu primátora Ing. Róberta Puciho (celá odmena) ďalším piatim obdarovaným. Finančnú pomoc vo výške 180 eur predstavitelia mesta poskytli Ingride Lukáčovej, Anne Matzovej, Ľubici Greculovej, ktoré tieto finančné dary použijú na zlepšenie sociálnej situácie v rodine.

Peňažný dar vo výške 150 eur získala nezisková organizácia KOTVA n.o. Trebišov v zastúpení p. Marcelou Kušnírovou za účelom zvýšenia štandardov a kvality poskytovaných sociálnych služieb pre klientky a suma 150 eur bola poskytnutá aj Dennému centru č. 3 v Trebišove na doplnenie materiálnej výbavy a podpory aktivít tohto centra. Dar prevzal pán Jozef Telepovský, predseda Denného centra č. 3. 
Finančnú pomoc vo výške 150 eur poskytli predstavitelia mesta aj p. Alžbete Beslerovej, ktorá si ju prevzala v januári 2016, a to z dôvodu jej decembrovej neprítomnosti v meste Trebišov.     

V mesiaci december 2015 bola odovzdaná finančná pomoc za 3 mesiace. Vybraní prijímatelia si prevzali finančné dary v hotovosti z rúk darcov v kancelárii primátora mesta na Mestskom úrade v Trebišove. 

© 2024 MESTO TREBIŠOV