Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 6.6.2016

06.06.2016

Pondelok 6.6.2016 poskytli primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár (10% z čistého príjmu) a zástupca primátora Ing. Róbert Puci (celá odmena) finančnú pomoc ďalším žiadateľom. Odovzdaná pomoc bola rozdelená štyrom prijímateľom za obdobie 3 mesiacov. Tentokrát oslovili predstaviteľov mesta žiadosti od ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých, Občianskeho združenia T.I.M. a žiadosť Hokejbalového klubu ADLER Trebišov.

Finančné dary si obdarovaní prevzali z rúk darcov v kancelárii primátora mesta na Mestskom úrade v Trebišove.

Štatutárka ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých v Trebišove Zuzana Fazekašová prevzala peňažný dar vo výške 200 eur, ktorý použije na účely pokrytia nákladov na organizovanie športového dňa pre osoby so zdravotným postihnutím.

Hokejbalový klub ADLER Trebišov využije prijatú finančnú pomoc za účelom materiálneho zabezpečenia pre mladých športovcov - hokejbalistov, nakoľko mládežnícke družstvá U16 a U 18 sú účastné hokejbalovej extraligy Slovenskej republiky. Finančnú pomoc vo výške 200 eur prevzal prezident klubu Vladimír Lapitka.

Občianskemu združeniu T.I.M. darcovia poskytli finančný dar vo výške 300 eur. Štatutárka OZ Mgr. Iveta Višnevská prijatou sumou pokryje časť nákladov na zabezpečenie účasti tanečníkov na Majstrovstvách Európy v modernom a športovom tanci Maďarsko - Budapešť, ktoré sa uskutočnili v júni. Vo finále vystúpilo 7 tanečníc T.I.M.-u v dvoch kategóriách juniorskej vekovej kategórii.  

Štvrtým prijímateľom finančnej pomoci primátora mesta a jeho zástupcu bol 3-ročný Marek, ktorý je už dlhšiu dobu v bdelej kóme. Chlapčekovi s výrazným zlým zdravotným stavom môže dať nádej na opätovné postavenie na nohy len nákladné liečenie v centre Adeli v Piešťanoch. Darcovia sa rozhodli pomôcť sumou 400 €. Každý z nich rovnakým dielom - 200 €, ktoré odovzdali jeho rodine 4. júna 2016 počas 1. ročníka športovo-spoločenského podujatia Nočný beh Trebišov.  

© 2024 MESTO TREBIŠOV