Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 26.9.2016

28.09.2016

Pondelok 26.9.2016 bola odovzdaná finančná pomoc primátora mesta Trebišov PhDr. Marka Čižmára (10% z čistého príjmu) a zástupcu primátora Ing. Róberta Puciho (celá odmena) piatim subjektom, ktorí sa o ňu uchádzali. Finančnú pomoc vo výške 400 eur predstavitelia mesta poskytli p. Miroslavovi Ivanovi, ktorý tento finančný dar použije na onkologickú liečbu pre manželku, na zlepšenie jej zdravotného stavu.  

Peňažný dar vo výške 300 eur získala p. Anna Sokirová za účelom sociálnej výpomoci. Prijímateľke finančnej pomoci vznikla povinnosť vrátiť príspevok ÚPSVaR na bezbariérovú úpravu priestoru pre manžela, ktorý medzičasom zomrel. Sumu 300 eur poskytli predstavitelia mesta futbalovému družstvu U11 FK Slavoj Trebišov, ktoré žiadalo finančné prostriedky za účelom podpory mládežníckeho futbalu a materiálového vybavenie klubu. Finančnú pomoc prevzal Mgr. Jaroslav Capko.

Suma vo výške 300 eur bola odovzdaná aj hádzanárskemu družstvu starších žiakov HK Slavoj, ktorou sa podporí mládežnícka hádzaná. Odovzdaným finančným príspevkom sa pokryjú náklady klubu na účasť na medzinárodnom hádzanárskom turnaji. Finančnú pomoc prevzal v zastúpení trénera Bc. Jozef Gedeon, manažér HK Slavoj Trebišov. Pomoc v sume 400 eur získala aj Trebišovčanka, slovenská reprezentantka v atletike Ing. Katarína Berešová, ktorá finančné prostriedky použije na liečenie svojho aktuálneho zranenia a na následnú regeneráciu.   

Vybraní prijímatelia si prevzali finančnú pomoc v hotovosti z rúk darcov (primátor mesta PhDr. Marek Čižmár odovzdal pomoc aj v mene Ing. Roberta Puciho, zástupcu primátora, z dôvodu jeho neprítomnosti na odovzdávaní kvôli neodkladným pracovným povinnostiam) v kancelárii primátora mesta na Mestskom úrade v Trebišove.         

© 2024 MESTO TREBIŠOV