Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 22.12.2016

22.12.2016

Primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár (10% z čistého príjmu) a jeho zástupca Ing. Róbert Puci (celá odmena) odovzdali ostatnú finančnú pomoc v tomto kalendárnom roku. Predstavitelia vedenia mesta vybrali troch žiadateľov, ktorým rozdelili finančnú pomoc za obdobie 3 mesiacov.

Štvrtok 22.12.2016 prevzali Mgr. Denisa Maťašová, Radoslav Širák a Ingrida Lukáčová finančný dar z rúk darcov v kancelárii primátora mesta na Mestskom úrade v Trebišove.

Finančnú pomoc vo výške 300 eur prevzala Mgr. Denisa Maťašová, ktorá finančný dar použije, podľa účelu predloženého v žiadosti, na sociálnu výpomoc v rodine.

Peňažný dar v sume 250 eur venovali zástupcovia mesta Bedmintonovému klubu VICTORY Trebišov za účelom podpory  športových  aktivít jednotlivcov a s nimi spojených nákladov na Medzinárodnom turnaji kategórie U-17 a na Majstrovstvách SR kategórií U-17 a U-19. Dar prevzal Radoslav Širák, zástupca klubu.

Finančný dar vo výške 100 eur zástupcovia mesta poskytli aj Ingride Lukáčovej, slobodnej mamičke, ktorá ho použije na zlepšenie sociálnej situácie v rodine.     

© 2024 MESTO TREBIŠOV