Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 1.8.2017

02.08.2017

Utorok 1.8.2017 si traja vybraní žiadatelia prevzali v kancelárii primátora na Mestskom úrade v Trebišove  finančnú pomoc primátora mesta Trebišov PhDr. Marka Čižmára (10% z čistého príjmu) a zástupcu primátora Ing. Róberta Puciho (celý plat).

Zástupcovia vedenia mesta sa rozhodli poskytnúť finančný dar tento raz dvom dievčatám – volejbalistkám, Jane Dančovej a Simone Žaludekovej, na podporu ich športových aktivít na turnajoch, Stanislave Jozefovej, na zakúpenia pomôcok ku kochleárnym implantátom pre jej hendikepované deti a folklórnemu súboru ĽEĽIJA, za účelom možnosti vycestovať a reprezentovať východoslovenský folklór pod záštitou mesta Trebišov na slávnostiach Les Réjouis Sens de la Vente des Vins vo Francúzsku.   

Peňažný dar vo výške 200 eur bol odovzdaný Jane Dančovej a Simone Žaludekovej, za účelom podpory ich športových aktivít. Talentované volejbalistky reprezentovali v sezóne 2016/2017 volejbalový klub Sokol Trebišov v 2. lige žien na východnom Slovensku, kde obsadili 3. miesto a aj naďalej chcú  pokračovať v zapájaní sa do ďalších turnajov.  

Prijímateľke finančnej pomoci Stanislave Jozefovej, slobodnej mamičke nachádzajúcej sa v zložitej sociálnej a rodinnej situácii, zástupcovia vedenia mesta odovzdali peňažný dar vo výške 200 eur, ktorý chce použiť na zakúpenie životne dôležitých pomôcok (magnetov, batérií, háčikov...) napojiteľných na kochleárne implantáty určené pre jej maloleté hluchonemé deti.  

Sumu 550 eur predstavitelia mesta poskytli folklórnemu súboru ĽEĽIJA, ktorý žiadal finančné prostriedky na reprezentáciu slovenského folklóru a na výdavky, ktoré sú bezpodmienečne spojené s vycestovaním na slávnosti Les Réjouis Sens de la Vente des Vins do mesta Beaune vo Francúzsku, kam sa členovia súboru chystajú v novembri 2017.  

Žiadosti uchádzačov o finančnú pomoc budú i naďalej vybavované na základe vlastného výberu a posúdenia poskytovateľov finančného daru.

© 2024 MESTO TREBIŠOV