Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 07.11.2017

07.11.2017

Utorok 07.11.2017 prevzali piati vybraní žiadatelia ďalšiu finančnú pomoc primátora mesta Trebišov PhDr. Marka Čižmára (10% z čistého príjmu) a zástupcu primátora Ing. Róberta Puciho (celý plat).

Tentoraz sa predstavitelia mesta rozhodli odovzdať peňažné dary Martinovi Kožejákovi (300 eur), Monike Élesovej (300 eur), ktorí ich použijú na zlepšenie sociálnej situácie v rodine, tiež prezidentovi Klubu stolného tenisu PLUS 40 TREBIŠOV Ing. Gabrielovi Wawrekovi (200 eur), za účelom podpory športových aktivít a medzinárodných turnajov v stolnom tenise. Prijímateľom finančnej pomoci bola aj Zuzana Fazekašová (300 eur), predsedkyňa ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorá použije získané finančné prostriedky na absolvovanie rekondičného pobytu pre členov zväzu. Ostatným obdarovaným bol v novembri Rastislav Girman (200 eur), talentovaný Trebišovčan, ktorý sa venuje behu aj hádzanej. Na mnohých športových súťažiach dosahuje významné úspechy. Dar použije na podporu svojich športových aktivít a zakúpenie materiálneho vybavenia.

Finančné dary si obdarovaní prevzali z rúk darcov v kancelárii primátora mesta na Mestskom úrade v Trebišove.

Finančná pomoc bude aj v ďalších mesiacoch poskytovaná na základe vlastného posúdenia darcov. Žiadosti je potrebné zasielať do kancelárie primátora na Mestský úrad v Trebišove. Viac informácií sú uverejnené tu: http://www.trebisov.sk/financna-pomoc-primatora-a-zastupcu-primatora  

© 2024 MESTO TREBIŠOV