Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 13.04.2018

13.04.2018

Piatok 13.4.2018 primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár (10% z čistého príjmu) a jeho zástupca Ing. Róbert Puci (celý plat) odovzdali finančnú pomoc štyrom vybraným žiadateľom.

Zástupcovia vedenia mesta venovali peňažné dary Terézii Slovinkovej (400 eur), v zastúpení Mgr. Marianou Timkovou, Jolane Mergešovej (200 eur), za účelom pomoci na zlepšenie ich sociálnej situácie, taktiež Jozefovi Telepovskému, vedúcemu Denného klubu č. 3 (200 eur), ktorý získané prostriedky využije na doplnenie vybavenia Denného klubu č. 3 a na úhradu za rekondičný pobyt pre sociálne slabších členov.

Prijímateľkou finančnej pomoci bola aj Mgr. Iveta Višnevská, štatutárka OZ T.I.M. Trebišov (200 eur), ktorej darcovia odovzdali peniaze na podporu tanečných aktivít členov OZ a ich reprezentáciu.

Primátor a jeho zástupca rozdelili finančnú pomoc obdarovaným za obdobie 3 mesiacov. Prevzali si ju z rúk darcov v priamo kancelárii primátora na Mestskom úrade v Trebišove. 

Finančná pomoc bude aj naďalej poskytovaná na základe vlastného posúdenia darcov. Žiadosti je potrebné zasielať do kancelárie primátora na Mestský úrad v Trebišove. Konkrétnejšie informácie sú uverejnené tu: http://www.trebisov.sk/financna-pomoc-primatora-a-zastupcu-primatora   

© 2024 MESTO TREBIŠOV