Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu

18.04.2019

V mesiaci apríl 2019 bola primátorom mesta PhDr. Marekom Čižmárom a jeho zástupcom Ing. Petrom Dučom odovzdaná finančná pomoc, ktorá je aj v tomto funkčnom období poskytovaná vybraným jednotlivcom a kolektívom. Jej celkovú výšku tvorí z 2/3 - časť príjmu primátora mesta a z 1/3 - časť príjmu jeho zástupcu.

Predstavitelia mesta odovzdali peňažný dar vo výške 300 eur Alžbete Petiovej, na účel pomoci na zmiernenie následkov po nešťastnej situácii spôsobenej vyhorením bytu. Ďalších 300 eur venovali Monike Zmijovej, ktoré obdarovaná použije na financovanie časti nákladnej liečby onkologického ochorenia rodinného príslušníka.

© 2024 MESTO TREBIŠOV