Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu odovzdaná v decembri 2019

23.12.2019

Pondelok 23. 12. 2019 bola odovzdaná finančná pomoc primátora a zástupcu primátora, ktorá je adresovaná klientom troch zariadení: Domu SČK Prameň nádeje, Centru pre deti a rodiny Sečovce – Anjelik (zariadenie Trebišov) a Zariadeniu núdzového bývania pre ženy a ich deti KOTVA n. o. Trebišov, pôsobiacim na území mesta Trebišov.

Finančný obnos, ktorý z 2/3 tvorí časť príjmu primátora mesta a z 1/3 časť príjmu jeho zástupcu – každý vo výške 300 eur, je venovaný najcitlivejším skupinám obyvateľov – deťom v detskom domove, ženám v núdzi a seniorom, vyžadujúcim opatrovateľskú službu.
Na odovzdaní finančnej pomoci zastupovali uvedené inštitúcie – Ingrid Tomášová, riaditeľka ÚzS SČK Trebišov, PhDr. Mária Gojdičová, PhD., riaditeľka Centra pre deti a rodiny Sečovce – Anjelik, Žaneta Lešundáková, vedúca zariadenia KOTVA n. o. Trebišov.
Darovaná finančná suma poslúži v týchto prípadoch na pomoc zlepšenia sociálnej a rodinnej situácie klientov zariadení, aby počas najkrajších sviatkov roka každý z nás pocítil spoluúčasť a vzájomnú blízkosť všetkých ľudí.

© 2024 MESTO TREBIŠOV