Nočný beh 2022 aj s finančnou pomocou primátor a jeho zástupcu pre SČK

18.05.2022

Finančná pomoc primátora Mareka Čižmára a jeho zástupcu Petra Duča vo výške 400 eur putovala počas sobotňajšieho behu Územnému spolku Slovenského Červeného kríža v Trebišove na pomoc pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov v starostlivosti tejto organizácie - seniorov, osamelé matky a zdravotne znevýhodnených klientov.

Finančný príspevok osobne prevzala riaditeľka tejto inštitúcie Mgr. Zuzana Bocsár Hajduová.

© 2024 MESTO TREBIŠOV