Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu pre ZO SZTP Trebišov

14.06.2023

Stredu 14. 6. 2023 primátor mesta Trebišov Marek Čižmár spolu so zástupcom primátora Petrom Dučom venovali svoju finančnú pomoc členom Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Trebišove, ktorí sa v tieto dni pripravujú na celoslovenskú súťaž – Medzinárodný deň osôb zdravotne postihnutých v Trenčíne.

Vďaka finančnému daru vo výške 450 eur, ktorým pokryjú časť nákladov na súťaž, odovzdanému podpredsedníčke základnej organizácie v Trebišove Berte Borbélyovej, budú môcť aj naši obyvatelia so zdravotným znevýhodnením stráviť príjemný čas v kruhu ľudí s obdobným osudom, získať, ale aj utužiť svoje priateľstvá, zašportovať si a v neposlednom rade týmto spôsobom rozšíriť svoje možnosti plnohodnotne sa zapojiť do života spoločnosti.

© 2024 MESTO TREBIŠOV