Trebišovský majáles 2013

30.04.2013

Posledný aprílový deň sa začalo s oslavami a stavaním Mája. Pred ZUŠ Trebišov ste si mohli vypočuť hudobné vystúpenia žiakov umeleckej školy a zároveň sledovať zdobenie Mája farebnými stuhami. Následne sa spievajúci sprievod aj s Májom presunul na námestie pred staré KaSS, kde sa do kruhového objazdu osadil náš prvomájový strom. Nasledovali vystúpenia ľudových súborov rôznych vekových skupín. Večer sa konali vstúpenia hudobných skupín na amfiteátri a posedieť sa dalo pri stánkoch s občerstvením.


Čítajte ďalej

© 2023 MESTO TREBIŠOV