Náhradná výsadba stromov v rekreačnej zóne Drehňovec

17.04.2014

Dňa 17.4.2014 bolo vysadených 15 ks drevín rodu lipa malolistá „Rancho“ v priestoroch cyklochodníka v severnej časti mesta nazývaného aj „Drehňovec“. Výsadbe predbiehali objemné práce čo sa týka likvidácie skládky, zberu kameňa a betónov a následnej počiatočnej úpravy povrchu pre výsadbu stromov. V každej časti revitalizácie pracovali striedavo zamestnanci Mestského aktivačného strediska, Mestského hospodárskeho strediska a Technických služieb. Vďaka koordinácii týchto ľudí vznikol priestor, ktorý po následných úpravách bude slúžiť širokej verejnosti ako oddychová zóna nielen pre športové, ale aj rekreačné vyžitie.


Čítajte ďalej

© 2023 MESTO TREBIŠOV