Údržba rybníka v mestskom parku

24.05.2013

V máji 2013 bol vypustený rybník v mestkom parku kvôli pravidelnej údržbe.

© 2023 MESTO TREBIŠOV