Prihlásiť sa

Projekt Korčuľuje celé Slovensko

19.11.2013

Trebišov je súčasťou projektu s názvom Korčuľuje celé Slovensko, ktorý pripravil Slovenský zväz ľadového hokeja s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pre 6000 detí zo základných škôl. Cieľom je oživenie záujmu o korčuľovanie na základných školách, zvýšenie všeobecnej pohybovej znalosti detí a na zlepšenie pohybovej a športovej úrovne detí. Korčuľovanie predstavuje jedinečnú kombináciu pohybových atribútov, ktoré dieťa nemá šancu získať pri žiadnom inom športe.