Príprava kúpaliska na sezónu 2013

14.06.2013

Keďže bývalé vedenie mesta nevenovalo veľkú pozornosť technickému vybaveniu kúpaliska, tak príprava na tohtoročnú sezónu zabrala viac času a peňazí. Vymenili sa staré pieskové filtre, v ktorých bol piesok po mnohých rokoch stvrdnutý na kameň. Osadil sa umelý trávnik okolo bazénov v hodnote 9 980 €. V okolí stredného bazéna sa vymenili staré prepadové mriežky. Zakúpili sa aj čerpadlá s lapačmi nečistôt v hodnote 10 000 €. Tohtoročnou novinkou bude aj uľahčenie prístupu do veľkého bazéna vďaka schodom s miernym klesaním. Celkové náklady opráv kúpaliska dosiahli takmer 50 000 €. Medzi najviditeľnejšie úpravy terénu patrí likvidácia nefunkčných schodov od ulice Škultétyho. Zlikvidovali sa staré elektrokotly a upravilo sa okolie na hornej terase. Vymaľovali sa aj športové ihriská, takže návštevníci sa majú rozhodne na čo tešiť.


Čítajte ďalej

© 2023 MESTO TREBIŠOV