Rozhlasový a varovný systém mesta Trebišov

23.05.2013

Koncom mája 2013 mesto začalo s realizáciou ozvučenia akustickým výstražným signálom v meste. Zariadenia sú umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia a bezdrôtovo napojené na dispečing mestskej polície. Celkovo bolo inštalovaných 14 staníc. Do budúcnosti mesto ráta s inštaláciou ďalších. Varovný systém bude slúžiť obyvateľom ako výstraha pred hrozbami povodní, úniku nebezpečných látok atď.

© 2023 MESTO TREBIŠOV