Deň učiteľov 2015

16.04.2015

Mesto Trebišov organizovalo 16. apríla 2015 spoločenské stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove.

Po príhovore primátora mesta PhDr. Mareka Čižmára si návštevníci stretnutia pozreli kultúrny program. So svojím vystúpením sa predstavili žiaci ZUŠ z Trebišova, komorný zbor Corale Collegium a folklórny súbor ĽEĽIJA.

Tento deň bol sviatkom všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je zároveň poslaním a preto si zaslúžia za svoje vedomosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

Mesto Trebišov sa pri tejto príležitosti rozhodlo slávnostne odovzdať 19 učiteľom ďakovné listy za dlhoročnú pedagogickú prácu a lásku rozdanú deťom. Udelený bol aj jeden pamätný list za mimoriadne úspechy dosiahnuté v oblasti školstva a kultúry. Toto mimoriadne ocenenie pán primátor odovzdal Mgr. Antonovi Horňákovi, učiteľovi ZŠ Komenského v Trebišove.

Pred odovzdávaním ďakovných listov a pamätného listu si mohli účastníci stretnutia pozrieť krátke spoty o oceňovaných učiteľoch a vidieť, ako pracujú s deťmi. Pre všetkých pedagógov bolo pripravené pohostenie v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove.

© 2024 MESTO TREBIŠOV