Prihlásiť sa

Divadelný Trebišov 2015

24.04.2015

V piatok 24. 4. 2015 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove uskutočnil XVIII. ročník Divadelného Trebišova 2015, ktorý dostal názov aj Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja.

Realizátorom a organizátorom XVIII. ročníka  Divadelného Trebišova 2015 z poverenia  Národného osvetového centra v Bratislave a odboru kultúry Úradu Košického samosprávneho kraja v Košiciach bolo Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Táto postupová prehliadka divadiel sa uskutočnila s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a s podporou Mesta Trebišov.

Program pozostával zo súťažnej časti, v ktorej diváci v hľadisku videli 6 inscenácií jednotlivých divadelných súborov a z časti vzdelávacej. Jej obsahom bol rozborový seminár prezentovaných divadelných hier.  

Neprofesionálne divadelné kolektívy mali možnosť postúpiť na celoštátne súťažné prehliadky.

Súťažné inscenácie hodnotila odborná porota. Tú tvorili:

Mgr. Art. Miro Zwiefelhofer – predseda poroty

Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD.

MgA. Ján Fakla

Divadelné súbory a ich inscenácie, s ktorými sa zapojili do Divadelného Trebišova 2015:

DS ŠQUARKY pri ZUŠ Bernolákova v Košiciach  -  „Keď voda, tak mydlo“,

DS Femini TRI pri ZUŠ v Moldave nad Bodvou  -  „Realita“

Divadlo pri fontáne v Michalovciach                 - „Zostane to v rodine“

Divadlo Milénium pri MČ Staré mesto – Košice  -  „Čaj u pána senátora“

Sociálne divadlo Hopi hope v Košiciach  -  „O myšiach a ľuďoch“

Divadlo hudby v Košiciach  -  „Kubo“

Porotcovia 1. miesto na súťažnej prehliadke ochotníckych súborov v Trebišove neudelili, to znamená, že žiaden z prezentovaných kolektív nepostúpil na celoštátnu súťažnú prehliadku.