Prihlásiť sa

ČIERNO-BIELY SVET

26.04.2015

V nedeľu 26. apríla 2015 sa predstavil FS Vranovčan v Divadelnej sále MsKS v Trebišove so svojou jubilejnou dvadsiatou reprízou veľmi úspešného, no netradičného predstavenia ČIERNO-BIELY SVET, ktoré videlo v rôznych kultúrnych centrách na Slovensku už vyše 17 000 divákov.

ČIERNO-BIELY SVET je dvojhodinové tanečno-divadelno-hudobné a hlavne humorné predstavenie. Hlavná myšlienka je zacielená na harmonického splynutie dvoch kultúr.

Tanečné divadlo v sebe zahŕňalo tanečné, spevácke a hudobné tradície majoritnej a minoritnej spoločnosti, v tomto prípade motivovanej rómskym etnikom. Predstavenie ponúklo širší pohľad na svet okolo nás, ktorý vychádza z duálneho princípu – deň a noc, svetlo a tma, dobro a zlo, radosť a smútok, pohreb a svadba... a práve na týchto pilieroch vznikol veľmi silný príbeh mladej „gaďžovky“ a Róma.

V predstavení folklórneho kolektívu sa objavuje autentický tanečný, hudobný a spevácky materiál z archívnych nahrávok z 50. až 80. rokov, či terénnych výskumov v osadách v Zámutove, Petrovanoch, Sečovskej Polianke, Bardejove, Raslaviciach a v ďalších obciach, priamo od nositeľov ľudových tradícií. Program je spomedzi amatérskych folklórnych súborov jedinečne spracovaný a predstavenie bolo prezentované v roku 2014 na najväčšom folklórnom festivale vo Východnej. Tohto roku sa s ním FS Vranovčan ukáže na medzinárodnom folklórnom festivale Myjava 2015 a plánované sú predstavenia aj v zahraničí - Brno/ČR, Dublin/Írsko a Toronto/Kanada.