Prihlásiť sa

Október - Mesiac úcty k starším

20.10.2015

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Mesto Trebišov pripravilo pre svojich seniorov príjemné posedenie a kultúrno-spoločenský program. Podujatie plné hrejivých úsmevov, pozitívnej nálady a radosti v očiach prítomných hostí sa uskutočnilo v estrádnej sále MsKS.

Po slávnostných úvodných slovách primátora mesta PhDr. Mareka Čižmára sa seniori tešili na vzájomné rozhovory a pripravený program. V ňom vystúpili folkloristi z ĽS Trebišovčan a členovia FSk Žipovčan, ktorí odprezentovali jednu zo svojich ľudových scénok. Tentokrát si pre Trebišovčanov zvolili svadobný zvyk „Pridany“, ktorým šíria kultúru a tradície zemplínskeho regiónu. Biblickým príbehom Kristovho života s názvom Kto je môj blížny vytvorili gymnázisti zo Spojenej školy v Sečovciach atmosféru plnú lásky, súcitu a spolupatričnosti. Scénickú dramatizáciu si žiaci pripravili pod vedením pána učiteľa Mareka Marjova. Počas voľnej zábavy sa seniori hostili, spievali a tancovali s hudobným duom Tonic.