Stretnutie Klubu zdravia - 27.10.2015

27.10.2015

Lektor Občianskeho združenia Jaromír Novota priblížil účastníkom tretieho stretnutia Klubu zdravia, ktoré sa uskutočnilo 27.10. 2015 v Trebišove, niektoré miesta na našej planéte, kde žije najviac 100 ročných ľudí. Tieto miesta boli nazvané „Modré zóny dlhovekosti“. Viac sa o nich môžete dozvedieť /v angličtine/ na stránke www.bluezones.com.

Prednášajúci upozornil, že nie všetko, čo robia ľudia vysokého veku, musí byť naozaj aj pozitívne ovplyvňovať zdravie, dĺžku a kvalitu života. Zdravie je výsledkom celého komplexu faktorov, kde je síce životný štýl najdôležitejší, ale ovplyvňujú ho aj dedičnosť, prostredie a lekárska starostlivosť. Ak napr. dlhoveký človek občas vyfajčí cigaretu, neznamená to, že je to návyk pozitívne ovplyvňujúci zdravie. Jeho dlhovekosť je skôr výsledkom komplexu ostatných faktorov (dedičnosť, pohybová aktivita, strava...).

© 2024 MESTO TREBIŠOV