Vláda Slovenskej republiky rokovala v Trebišove

04.11.2015

Na výjazdovom rokovaní vlády, ktoré sa uskutočnilo 4. novembra 2015 v Trebišove, sa vládny kabinet rozhodol podporiť príslušný región. Predstavitelia štátu vyčlenili na rozvoj okresu Trebišov 2,2 milióna eur.  Mesto Trebišov získalo dotáciu vo výške 432.000 eur na rekonštrukciu plavárne a 85.000 eur, ktoré budú použité na prekrytie javiska, realizáciu sedenia a výstavbu hygienického zázemia v amfiteátri trebišovského parku. Okrem tejto výraznej investície vláda podporí aj ďalších 51 projektov v jednotlivých obciach okresu.

Peniaze sú určené predovšetkým na infraštruktúrne projekty, ktoré je potrebné realizovať v obciach a mestách trebišovského okresu. Vláda tiež uvoľnila viac než 1,2 milióna eur na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov a na vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí do 29 rokov. Na protipovodňové opatrenia  je pre región vyčlenených 25 miliónov eur.  

© 2024 MESTO TREBIŠOV