Vianočné pastorále

03.12.2015

Okresná rada Jednoty dôchodcov Slovenska v Trebišove  a Základná organizácia č.1 Trebišov zorganizovali 3. decembra 2015 v Mestskom kultúrnom stredisku Vianočné pastorále. Po úvodných príhovoroch členov ZO č.1 a primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára si všetci pozvaní hostia vypočuli koledy a vianočné piesne v podaní JDS v okrese Trebišov. Vystúpili folklórne skupiny z Dvorianok, MČ Milhostov, Zemplínskeho Klečenova a piesňami, viažúcimi sa k najvýznamnejším kresťanským sviatkom, potešili i členky MO č.1 Trebišov. Počas kultúrno-spoločenského programu prebiehala prehliadka výrobkov tvorivých dielní. Príjemné posedenie s predvianočnou náladou v kruhu dobrých známych a priateľov ocenili všetci prítomní.

© 2024 MESTO TREBIŠOV