Prehliadky detských a mládežníckych zborov Košickej eparchie

29.11.2015

Nedeľu 29. novembra 2015 sa v MsKS v Trebišove uskutočnil 6. ročník Prehliadky detských a mládežníckych zborov Košickej eparchie blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. Krásu svojich hlasov a darov od Boha prišlo prezentovať 15 speváckych zborov: zbor z farnosti Falkušovce, zbor Angelino – Cirkevnej ZŠ sv. Juraja Trebišov, zbor Amadeus a zbor Emanuel – farnosť Sečovce, školská skupina CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove, zbor Šalom a zbor Cherubín z farnosti Trebišov, zbor Eliáš family z farnosti Jasenov, zbor z farnosti Rozhanovce, zbor Juričatá – Novosad, zbor z farnosti  Lastovce – Michaľany, zbor z farnosti Košický Klečenov, zbor z farnosti Trnava pri Laborci, zbor Theotokos – Michalovce a zbor z farnosti Stanča.  

Prehliadku organizuje každoročne Komisia pre mládež Košickej eparchie, pod patronátom vladyku Milana Chautura, košického eparchiálneho biskupa. Vďaka značnej podpore mesta Trebišov, bohuznámym dobrodincom, dobrovoľníkom a zvukárom z Audioone sa podarilo pripraviť aj tento rok pútavé podujatie. Diváci zažili i milé prekvapenie v podobe hosťa: gospelovej skupiny F6 z Gréckokatolíckeho  formačného centra pre Rómov v Čičave. Ich kvalitné a radostné vystúpenie doplnilo povzbudivé hodnotenie jednotlivých zborov po ich vystúpení.  

Prehliadka zaujala širokú verejnosť. Estrádnu sálu MsKS naplnilo viac ako 500 ľudí, čo len potvrdilo fakt, že ešte existuje generácia mládeže a detí, ktorá chce chváliť Boha a rada prežíva svoje vzťahy i v rámci širšieho spoločenstva.

© 2024 MESTO TREBIŠOV