Stretnutie rodákov MČ Milhostov

22.08.2015

V sobotu 22. augusta 2015 sa uskutočnilo stretnutie rodákov mestkej časti Milhostov. Vystúpili folklórne skupiny Žipovčan z Nižného Žipova, Kyščanka z Kysty, trebišovský Paričovčan a domáci Milhostovčan.

© 2024 MESTO TREBIŠOV