Najstarší občania Trebišova oslávili svoje jubileá

15.12.2015

Významné životné výročia oslávili Trebišovčania i tento rok. Zbor pre občianske záležitosti v spolupráci s mestom Trebišov pre nich prichystal sviatočné chvíle.

Každý rok sa v Trebišove schádzajú najstarší obyvatelia mesta, aby spoločne s predstaviteľmi územnej samosprávy oslávili významné jubileá. Inak tomu nebolo ani koncom roka 2015. Pozvanie primátora mesta, PhDr. Mareka Čižmára bolo doručené 112 jubilantom /jednotlivcom/. V priestoroch salónika reštaurácie Amadeus sa zišli 80-roční, 85-roční a 90-roční jubilanti. Pozvanie dostala aj 95 ročná jubilantka, ktorá sa však zo zdravotných dôvodov stretnutia nezúčastnila.

Prítomným hosťom sa prihovoril primátor mesta, ktorý sa poďakoval za ich dlhoročnú prácu pre mesto Trebišov a poprial im veľa zdravia, radosť zo svojich blízkych a huževnatosť k dosiahnutiu doposiaľ nesplnených cieľov.

Po hudobnom programe, osobných gratuláciach a odovzdaní finančných darov primátorom mesta Trebišov čakal na jubilantov slávnostný obed.

© 2024 MESTO TREBIŠOV