Prihlásiť sa

Technické služby mesta Trebišov oslavovali 50. výročie svojho vzniku

18.12.2015

Technické služby mesta Trebišov fungujú na území mesta už 50 rokov. Pri tejto príležitosti odovzdal primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár spolu so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb mesta Trebišov Michalom Davalom Ďakovné listy za dlhoročnú prácu. Ocenenie v podobe ďakovného listu získali trinásti zamestnanci TS mesta Trebišov, ktorí svojou činnosťou prispievajú k chodu tejto mestskej príspevkovej organizácie už viac než 25 rokov.

Ocenení zamestnanci:

Ján Dandáš
Dušan Davala
Jana Grošaftová
Gabriela Hrindová
Marta Májovská
Jozef Májovský
Milan Mazár
Ján Mazurkovič
Eva Mazurkovičová
Anna Molnárová
Helena Olexová
Anna Podskočová
Irena Širochmanová