10. výročie zboru Corale Collegium

27.12.2015

Spevácky zbor Corale Collegium pôsobiaci v Trebišove koncertuje na rôznych kultúrnospoločenských podujatiach mesta, ako aj pri príležitostiach cirkevných sviatkov. Nebolo tomu inak ani počas tohtoročných Vianoc. V nedeľu 27.12.2015, na sviatok Svätej rodiny, usporiadal spevácky zbor s podporou mesta Trebišov jubilejný koncert, ktorým si jeho členovia ako aj široká verejnosť pripomenuli 10. výročie založenia zboru.   

Dirigentkou zboru Corale Collegium je od jeho založenia Izabela Bulinská DiS.art. Klavírnou korepetitorkou je PaedDr. Veronika Jakimová, ktorú na koncerte zastúpila Ingrid Obrinová DiS.art.    

Koncert sa uskutočnil v Rímskokatolíckom kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove o 16.00 hodine.

Spevácky zbor potešil spevom všetkých, ktorí sa v nedeľné popoludnie vybrali do Božieho chrámu. V programe vystúpili aj hostia - sólisti: Veronika Čopková, Mgr. Lenka Pavlikovská a Mgr. Jozef Pavlikovský. Umeleckým slovom sprevádzala Mgr. Viera Krajčová. Koncert konferovala  Mgr. Beáta Kereštanová. Krásnymi hlasmi a spevmi bolo prejavené slávenie Narodenia Božieho syna a oslava významného jubilea zboru.      

Zbor má znamenité úspechy, čoho dôkazom sú získané umiestnenia v roku 2015. Corale Collegium - Trebišov sa 19. septembra 2015 zúčastnil Krajskej súťažnej prehliadky speváckych zborov „CANTIAMO INSIEME 2015“ v Michalovciach, kde pod vedením zbormajsterky a dirigentky Izabely Bulinskej DiS.art získal cenu za najlepšiu dramaturgiu a pestrosť vystúpenia. Zbor bol následne pozvaný na medzinárodnú súťažnú prehliadku zborového spevu.

S podporou mesta Trebišov sa zbor Corale Colegium veľmi úspešne prezentoval na XXV. ročníku jubilejného Medzinárodného festivalu duchovnej piesne v Snine (25. október 2015) a tiež na Medzinárodnom festivale zborového spevu „Zemplín Choral Fest - 1. ročník“. Toto súťažné podujatie sa uskutočnilo 30. októbra 2015 v Michalovciach. Zbor si odtiaľ odniesol „zlatý diplom“. Zúčastnili sa na ňom spevácke zoskupenia zo Slovenska, Ukrajiny, Bieloruska, Slovinska a Bulharska.    

© 2024 MESTO TREBIŠOV