Podujatie „Deti na hokej“ malo úspech

10.01.2016

Nedeľu 10. januára 2016 sa na zimnom štadióne v Trebišove uskutočnilo podujatie Deti na hokej, ktorého organizátorom bol Slovenský zväz ľadového hokeja a Mestský športový klub mládeže Trebišov. Podujatia sa zúčastnili deti vo veku od 5 - 10 rokov.

 Hlavnými cieľmi tohto športovo-spoločenského podujatia bolo:
- zanechať v pamäti malých účastníkov podujatia pozitívnu skúsenosť s hokejom a zimným štadiónom,
- zoznámiť rodičov potenciálnych hokejistov s hokejovým prostredím,
- pomôcť hokejovým klubom v materiálnom vybavení kategórie prípravky formou darovania 10 ks hokejového výstroja malým hokejistom,
- zvýšiť členskú základňu v najmladšej kategórii a vytvoriť tak zdravé športové konkurenčné prostredie.

Slovenský zväz ľadového hokeja sa aj prostredníctvom tohto projektu snaží podporovať vznik pravidelných náborových aktivít postupne vo všetkých hokejových kluboch na Slovensku. 

© 2024 MESTO TREBIŠOV