Prihlásiť sa

Deň učiteľov

01.04.2016

Mesto Trebišov zorganizovalo spoločenské stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov, ktoré sa uskutočnilo 1. apríla 2016 o 13.00 hodine v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove.

Tento sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľajú na formovaní osobnosti dieťaťa už od jeho útleho veku. Práca učiteľa je nielen povolaním, ale predovšetkým poslaním, ktoré pedagóg vykonáva s láskou, trpezlivosťou a pokorou. Práve tento deň dáva príležitosť žiakom a verejnosti na to, aby otvorene prejavili voči nim svoju úctu. 

Slávnosť otvorili žiaci Základnej umeleckej školy v Trebišove pekným kultúrnym programom. Pozvaným hosťom sa následne prihovoril primátor mesta PhDr. Marek Čižmár, ktorý vyjadril pedagógom poďakovanie za ich zodpovedný prístup k práci a ocenil ich nezastupiteľnú úlohu v dnešnej spoločnosti.     

Mesto Trebišov sa rozhodlo oceniť jedenástich pedagógov za dlhoročnú, oddanú prácu a lásku, ktorú dennodenne rozdávajú deťom. Sú to:

Mgr. Anna Bumberová, ZŠ Komenského,

Mgr. Marta Czeranková, ZŠ I. Krasku,

Mgr. Oľga Čičatková, ZŠ M. R. Štefánika,  

Mgr. Andrea Demková, MŠ Komenského,

Mgr. Viera Gašparová, ZŠ Pribinova,

Mgr. Štefan Kajda, CVČ,

Mgr. Eva Meliorisová, ZŠ M. R. Štefánika,

Mgr. Margita Rusnáková, ZŠ Komenského,

Monika Kӧnigová, MŠ Škultétyho,

 Lídia Orosová, ZUŠ,

 Ľubomíra Tobiašová, MŠ Hviezdoslavova.

Pred odovzdávaním ďakovných listov si účastníci slávnostného stretnutia pozreli krátke videozáznamy o ocenených učiteľoch, na ktorých videli, ako počas vyučovacieho procesu  pracujú s deťmi. 

Všetci pedagógovia sa následne presunuli do estrádnej sály Mestského kultúrneho strediska v Trebišove, kde bola pre nich pripravená slávnostná recepcia.