Deň otvorených dverí na MsÚ

26.05.2016

Mesto Trebišov usporiadalo aj  v tomto roku pre deviatakov základných škôl Deň otvorených dverí na mestskom úrade. Žiaci a ich učitelia mali možnosť nahliadnuť do priestorov určených len pre zamestnancov MsÚ a zoznámiť sa s ich pracovnou činnosťou. Na pôde MsÚ ich privítal primátor mesta PhDr. Marek Čižmár. V úvode im vedúca odd. školstva Mgr. Danica Gajdošová odprezentovala základné charakteristiky jednotlivých oddelení úradu.

Pre žiakov bol pripravený program, vrámci  ktorého si vyskúšali pozíciu komunálnych poslancov počas simulovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Prítomní žiaci hlasovali, zapájali sa do diskusií, reagovali na faktické poznámky, rokovali. Najaktívnejší boli odmenení. Primátor deviatakov prijal vo svojej kancelárii a v zasadačke, kde ich oboznámil so svojou funkciou a úlohami, ktoré z nej plynú.

Na žiakov čakalo aj malé občerstvenie. Posledným bodom pripraveného programu boli ukážky pracovných činnosti mestských policajtov. Účastnici DOD si prezreli operačné stredisko, kde je nainštalovaný kamerový systém. Mestskí policajti ukázali simulovaný odchyt túlavých a zabehnutých zvierat, výstroj a výzbroj príslušníka MsP a činnosť hliadky pri dokumentovaní prípadu. Prezentované bolo i materiálne vybavenie mestskej polície na určených pracoviskách.   

© 2024 MESTO TREBIŠOV