Prezident SR návštívil Trebišov

17.06.2016

Prezident Andrej Kiska navštívil v piatok 17. júna 2016 mesto Trebišov. Pred mestským  úradom ho čakali žiaci základných škôl a občania mesta. Ľudovým spevom ho privítali v kraji chleba a vína folkloristky FS Ľeľija.  Prezidenta SR prijal na pôde MsÚ primátor PhDr. Marek Čižmár.

Po vstupe do budovy bol prezident účastný krátkeho pracovného  stretnutia s vedením mesta Trebišov.  Predmetom pracovnej diskusie boli témy týkajúce sa aktuálnej situácie mesta a najmä oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí a školstva.  V rámci diskusie primátor upozorňoval na potrebu riešenia otázky nezamestnanosti v  meste a regióne, najmä v súvislosti s pripravovaným akčným plánom pre okres Trebišov. Poukázal tiež na potrebu riešenia podpory nástrojov na zvýšenie zamestnanosti. Vedenie mesta v rozprave s prezidentom SR predostrelo požiadavku na väčšiu podporu štátu v oblasti športovej prípravy detí, ktorá sa dá dosiahnuť len podporou modernizácie a výstavby športovísk a telocviční.

Na stretnutí s predstaviteľmi vlády chce prezident, po návšteve trebišovského okresu, zvýrazniť potrebu riešenia rómskej problematiky.

Andrej Kiska navštívil v Trebišove aj dve stredné školy - Súkromnú strednú odbornú školu DSA a CSOŠ sv. Jozafáta.

Počas svojho pracovného výjazdu pokračoval návštevou závodu Deva a vinohradníckej oblasti Tokaj.

© 2023 MESTO TREBIŠOV