Prihlásiť sa

Chlebom a vínom 2016

26.08.2016

Trebišovské múzeum a jeho návštevníci si pripomenuli niekdajšie poľnohospodárske činnosti, dávne tradície zemplínskeho regiónu súvisiace so žatvou, mlátením obilia, či mletím zrna na múku.

Kedysi bolo zvykom starých hospodárov po žatve poďakovať za úrodu a posvätiť chlieb. Organizátor podujatia po slávnostnej svätej liturgii usporiadal dožinkový sprievod Trebišovom od gréckokatolíckeho chrámu až do areálu múzea, kde členovia folklórnej skupiny Vidumanec slávnostne odovzdali dožinkový veniec. 

Účastníci podujatia si vyskúšali, ako sa kedysi narábalo so starými mláťačkami, cepmi či žarnovmi, upiekli si vlastný peceň čerstvého chleba, ochutnali lahodný slivkový lekvár, zemplínsku „zamešku“ a domáce zemplínske koláče. Priamo na podujatí sa rodilo aj  tokajské víno, ktoré záujemcovia hneď degustovali. Nechýbali aktivity pre deti a zaujímavé súťaže.

Okrem značného množstva remeselných aktivít lákal návštevníkov múzea aj hudobný program, v ktorom sa Trebišovčanom prihovoril ľudový zabávač Jožko Jožka. Na ľudovú nôtu zahrala a zaspievala Muzika Milana Rendoša z Košíc.

Deti, ako vínne mušky Svetlušky, rozžiarili pódium lampášikmi s hlavnou hviezdou festivalu - populárnou slovenskou speváčkou Máriou Čírovou. Na jej koncerte sa zúčastnílo bezmála 4000 návštevníkov.