Prihlásiť sa

Oblastná výstava králikov, mláďat králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva

09.10.2016

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Trebišov č. 5 a Mestské hospodárske stredisko v Trebišove usporiadali druhý októbrový víkend 42. ročník Oblastnej výstavy králikov, mláďat králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva. Predsedom ZO SZCH Trebišov č. 5 a zároveň kurátorom tejto výstavy bol Richard Baran.

Výstavnú prezentáciu celoročnej práce chovateľov z vranovského, košického, michalovského a trebišovského okresu si pozreli Trebišovčania, ale i hostia z okolia v priestoroch Mestského hospodárskeho strediska Trebišov (Mičurinka). 

Heslom výstavy bolo „Chováme pre krásu, radosť a úžitok“. Tak ako iné, aj táto výstava bola chovateľským sviatkom, kde si mohli vystavovatelia porovnať svoje chovateľské a šľachtiteľské úspechy. Výstavný čas a priestor zároveň predstavuje miesto na odbornú a priateľskú diskusiu viacerých ľudí. Je vhodnou príležitosťou pre nových a mladých chovateľov na načerpanie poznatkov, skúseností a v neposlednom rade aj nákup kvalitných chovných zvierat pre ich ďalšiu chovateľskú činnosť.

Výstava ponúkla 137 ks králikov, 25 ks hydiny, 59 ks holubov - jednotlivcov a 19 voliér so 76 holubmi.