Burza informácií

03.11.2016

Deväť stredných škôl z Košického samosprávneho kraja sa predstavili na jednodňovej Burze informácií, ktorá sa uskutočnila štvrtok 3.11.2016 na pôde mesta Trebišov, v kultúrnom stredisku.

Do estrádnej sály MsKS Trebišov prichádzala široká verejnosť, no najmä žiaci 9. ročníkov základných škôl a ich rodičia. Cieľom burzy bola prezentácia stredných škôl.

Zúčastnené stredné školy:

  1. Gymnázium Trebišov,
  2. Cirkevné gymnázium Trebišov,
  3. Obchodná akadémia Trebišov,
  4. Spojená škola Sečovce,
  5. Stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov,
  6. Stredná odborná škola veterinárna Košice – Barca,
  7. Stredná odborná škola železničná Košice,
  8. Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov,
  9. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice, pracovisko Viničky.

Na burze pre voľbu povolania získali návštevníci prehľad a predstavu o stredných školách, študijných a učebných odboroch, podmienkach prijímacích skúšok, či možnostiach uplatnenia sa na trhu práce. Školy sa prezentovali aj zaujímavými a kreatívnymi ukážkami z praktickej činnosti.

Burzu informácií zorganizoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov v spolupráci s mestom Trebišov. 

© 2024 MESTO TREBIŠOV