Mesto Trebišov opravilo strechu na NS Berehovo

29.11.2016

Mesto Trebišov opravilo strechu na objekte, ktorý má samospráva vo svojom vlastníctve. Účelom  reparácie havarijného stavu strešnej krytiny na južnej strane NS Berehovo bolo odstránenie poškodenej izolácie, lemovanie atiky, umiestnenie bleskozvodového tepelnoizolačného materiálu.

Zhotovením povlakovej krytiny, zaťažením kamenivom a prekrytím FATRAFOL fóliou sa zlepšila ochrana plochej strechy pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Zároveň boli osadené aj odvetrávacie komínky.

Oprava bola zrealizovaná v hodnote 35.934 eur, na základe vyčlenenej sumy z rozpočtu mesta.

© 2024 MESTO TREBIŠOV