Slávnostné stretnutie manželov - Trebišovčanov, ktorí oslávili zlatú a diamantovú svadbu

24.11.2016

Nevesta a ženích navždy svoji, ľúbiaci sa už dlhých 50, či 60 rokov.  Zlatú a diamantovú svadbu, spoločne odžitú polstoročnicu v jednom manželstve, je možné stihnúť počas života len jediný raz. Preto sa táto udalosť oslavuje veľkolepo, a to nielen v kruhu rodiny, ale úctivo a s radosťou aj v spoločnosti primátora mesta.

Pozvanie na stretnutie spojené so slávnostným obedom dostalo od primátora mesta Trebišov PhDr. Marka Čižmára 12 manželských párov, ktoré v aktuálnom roku oslavujú významné jubileá uzavretia svojho manželstva - zlatú a diamantovú svadbu. Pre prítomných jubilantov pripravilo mesto v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti hudobno-spoločenský program.

10 párov oslavujúcich zlatú svadbu a 2 „diamantové“ páry si v salóniku reštaurácie Amadeus prevzali z rúk primátora osobnú gratuláciu, kytičku a finančný dar.

© 2023 MESTO TREBIŠOV