Slávnostné odovzdávanie verejných ocenení KSK

25.11.2016

Piatok 25. novembra 2016 na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov Košického samosprávneho kraja, zástupcov samosprávy, predstaviteľov štátnych orgánov a ďalších hostí udelil predseda KSK JUDr. Zdenko Trebuľa verejné ocenenia KSK. Na slávnostnom ceremoniáli v Štátnom divadle v Košiciach získali Cenu KSK štyria jednotlivci a jeden kolektív, Cenu predsedu KSK traja jednotlivci a dva kolektívy, Plaketu predsedu KSK desiati jednotlivci a štyri kolektívy.

Medzi ocenenými boli dvaja zástupcovia /jednotlivci/ z Trebišova. Plaketu predsedu KSK si prevzal p. Ľudovít Visokay, spisovateľ, zakladateľ a predseda Trebišovského umeleckého klubu a podnikateľ Nevzad Hasani.

Predseda KSK udelil ocenenie Ľudovítovi Visokayovi za celoživotnú spisovateľskú a publicistickú činnosť a za aktívne pôsobenie v trebišovskej organizovanej filatelii.

Ľudovít Visokay sa narodil v Trebišove. Publikovať začal už počas stredoškolského štúdia v týždenníku Slovo Zemplína. Prvým bol rozhovor so spevákom Zděnkom Sychrom. Publicistike sa venoval 44 rokov vo vlastnej rubrike Aktuality času. V rokoch 1962 - 1966 bol aktívnym členom Krúžku mladých autorov pri Okresnej knižnici v Trebišove, ktorý viedli Marián Bednár a Dezider Banga. Básne Petra Štilichu, Anny Štefankovej, Oľgy Múdrej, ale aj Ľudovíta Visokaya recitoval v košickom rozhlase Ivan Rajniak v Galérii mladých autorov. Literárnu tvorbu publikoval aj v periodikách: Zemplínsky reportér, Východoslovenské noviny, Predvoj, Práca, Mladá tvorba, Filatelie, Zberateľ. Od roku 2012 prispieva do slovenského humoristického časopisu Kocúrkovo. Pravidelne prispieval do Rádia Regina, televízie Zemplín, televízie Východ a maďarskej regionálnej TV Zemplén. Pracoval vo VSŽ Košice, neskôr v Prvej Brnenskej strojárni v Brne. Prispieval do podnikového časopisu Oceľ východu a absolvoval Publicistickú závodnú školu práce (PZŠP) - dopisovateľov pod vedením bratislavského externistu Slavomíra Kalného, vtedajšieho šéfredaktora bratislavského denníka Smena. V roku 2000 p. Ľudovít Visokay založil 1. Kardioklub južného Zemplína, o rok neskôr Trebišovský umelecký klub s výtvarnou, fotograficko-filmovou, publicistickou sekciou a sekciou hovoreného slova. Klub postupne prijal pod svoje krídla fotografov, publicistov, dokumentaristov a výtvarníkov, ktorým sa podarilo úspešne sa presadiť aj na medzinárodných výstavách. Pán Visokay je členom Spolku Slovenských spisovateľom, vyše 25 rokov je aktívnym členom Literárno-umeleckého klubu pri Zemplínskej knižnici v Trebišove, 30 rokov pôsobil v trebišovskej organizovanej filatelii a 20 rokov v cyklistike.

Plaketu predsedu KSK prevzal z rúk JUDr. Zdenka Trebuľu i Nevzad Hasani za významný prínos v rozvoji podnikateľského prostredia v meste Trebišov a za budovanie a rozvoj obchodných vzťahov Slovenska v zahraničí.

Nevzad Hasani sa narodil v Macedónsku. Ako tretí z piatich súrodencov študoval len popri práci, v roku 1964 sa oženil s Nadžijou Kamberovičovou, narodenou v Michalovciach, vo vtedajšej ČSSR. V roku 1965 navždy opustil rodný Gostivar a presťahoval sa do Michaloviec, kde sa zamestnal ako výrobca a predajca zmrzliny u svojho svokra. Po Humennom a Michalovciach začal otec dvoch synov svoje aktivity rozvíjať v Trebišove, kde pôsobí dodnes pod obchodným menom „HASAN“. Pracovné začiatky v Trebišove sa spájajú s výrobou a predajom zmrzliny, spustil prevádzku zariadenia HASCLUB, v ktorom je cukráreň, reštaurácia a kaviareň 5. ELEMENT. Momentálne zamestnáva 25 stálych zamestnancov, počas sezóny je ich až 35. V 90. rokoch si otvoril aj sprostredkovateľskú živnosť. Podieľal sa na predaji chladiarenských a zmrzlinových zariadení na Slovensku i v Čechách v spolupráci s tureckou firmou „UGUR“. Keďže pochádza z mesta, kde žije viacero národnostných menšín, výborne ovláda turecký, albánsky, srbochorvátsky a macedónsky jazyk, čiastočne aj bulharský, francúzsky a ruský jazyk. Tieto schopnosti využil aj ako sprostredkovateľ a tlmočník pre firmu JAS Bardejov v Turkmenistane a Rusku, kde bol súčasťou obchodnej delegácie Slovenskej, Českej a Tureckej republiky. Ako člen komisie pre rozvoj podnikania a turizmu sa zúčastnil s bývalým prezidentom Rudolfom Schusterom na zahraničných cestách v Čiernej Hore, Srbsku a Macedónsku. Ako tlmočník spolupracuje so súdmi a políciou. Podporuje rôzne športové a kultúrne aktivity, futbalové kluby v Humennom a Trebišove, Detský domov v Sečovciach, charitné zariadenia v mestskej časti Paričov, vo Vojčiciach, Slovenský zväz sclerosis multiplex, onkologické oddelenie NsP v Trebišove, podujatia organizované záchrannými hasičskými zbormi, políciou, miestnych umelcov, ale aj súkromné osoby s rôznym hendikepom. Za svoje pracovné a osobné úspechy vďačí manželke Nadžji, ktorá mu bola a je životnou oporou. Nadobudnuté dielo postupne prenecháva svojim synom, ktorí pokračujú v jeho stopách a naďalej šíria dobré meno firmy HASAN. V silnej konkurencii sa dokázal nielen presadiť, ale ako človek – filantrop významne pomáhať ostatným jednotlivcom a kolektívom.

© 2024 MESTO TREBIŠOV