Prihlásiť sa

72. výročie oslobodenia mesta Trebišova

01.12.2016

Pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Trebišova spod fašistickej nadvlády sa pri Pamätníku Červenej armády uskutočnil štvrtok 1.12.2016 pietny akt kladenia vencov, počas ktorého si prítomní uctili pamiatku vojakov, ktorí v boji za mier položili svoje životy. 

V roku oslobodenia nášho mesta bola preň symbolickým darom obeta v podobe smrti 267 vojakov a 17 tunajších občanov. Prvým decembrovým dňom 1944. roku sa skončila éra beznádeje a strachu a otvorila sa pre človeka možnosť žiť v spoločnosti so základným právom – právom na život.

Pokloniť sa pamiatke hrdinov prišli zástupcovia štátnej správy, samosprávy a organizácií, ako aj zástupcovia OS SR. Spomienkový akt poctili svojou účasťou aj hostia:

1/ Ing. Pavol Sečkár PhD., predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,

2/ doc. PhDr. Viliam Longauer CsC., tajomník Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,

3/ RSDr. Zdenko Marton, vedúci organizačného odd. Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,

4/ genplk. Mikolaj  Mikolajevič  Kozlovský -  hlavný ataman zakarpatskej oblastnej organizácie spojenej rady ukrajinského zahraničného kozáctva,

5/ genpor. Igor Ivanovič Zinčuk, predseda medzinárodnej ukrajinskej organizácie veteránov vojny,

6/ Milan Urban,  predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trebišove.

Odvahu, ochotu a obetavosť vojakov, ktorí položili svoje životy v II. svetovej vojne, ako aj význam oslobodenia a význam života v mieri vyzdvihol v príhovore primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár a následne Ing. Pavol Sečkár PhD., predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Spomienka pokračovala odovzdávaním ocenení, ktoré sa rozhodlo udeliť Predsedníctvo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. 

Medaila brigádneho generála Jána Nálepku bola udelená:

Milanovi Urbanovi, predsedovi Oblastného Výboru SZPB Trebišov

Medailu generála M. R. Štefánika III. stupňa udelilo predsedníctvo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov:

1/ Mgr. Rastislavovi Petrovičovi, prednostovi Okresného úradu v Trebišove,

2/ PhDr. Markovi Čižmárovi, primátorovi mesta Trebišov,

3/ Ivanovi Kseňákovi, podpredsedovi Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trebišove

4/ Jánovi Drobňákovi, podpredsedovi Obl. výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trebišove  

5/ Ing. Milanovi Malému, tajomníkovi  Obl. výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trebišove  

6/ Ing. Helene Sučkovej, predsedníčke Oblastnej kontrolnej komisie pri Oblastnom výbore Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trebišove

V závere tohtoročnej pietnej spomienky sa predstavili s tematickými piesňami členky ZO SZPB Novosad a žiačky ZŠ z Novosadu. Aj týmto počinom prítomní prispeli k dôstojnosti pietného aktu.