Prihlásiť sa

V Trebišove vzniknú nové pracovné miesta

09.12.2016

9. decembra navštívil mesto Trebišov predseda vlády Robert Fico a minister hospodárstva Peter Žiga. Okrem stretnutia so žiakmi Gymnázia a pracovníkmi Úradu práce sociálnych vecí a rodiny bola cieľom ich návštevy prehliadka spoločnosti Schur Flexibles Moneta a rokovanie s jej manažmentom. Na tomto rokovaní boli prítomní aj primátor mesta Marek Čižmár a zástupca primátora a poslanec NR SR Róbert Puci, keďže vedenie mesta sa aktívne podieľalo na sprostredkovaní vzájomných rokovaní vedúcich k príprave vládnej pomoci pre túto firmu.

Spoločnosť, pôsobiaca v polygrafickom priemysle, momentálne rozširuje svoje výrobné kapacity a technologické vybavenie investíciami vo výške 2.000. 000 EUR, pričom vytvorí približne 65 nových pracovných miest. Aj z uvedeného dôvodu požiadala o vládny investičný stimul, ktorý bude v najbližšom období prerokovaný na úrovni vlády a podľa vyjadrenia ministra hospodárstva by mohol dosiahnuť výšku 900.000 EUR.

Riaditeľ spoločnosti Mario Freissl na stretnutí s premiérom deklaroval aj záujem ich dlhodobého pôsobenia v meste, čo potvrdzuje rozbiehajúca sa spolupráca s tunajšou Cirkevnou strednou odbornou školou sv. Jozafáta, kde by mal vzniknúť nový odbor polygraf – tlačiar, čím by sa zabezpečilo postupné napĺňanie novovytvorených pracovných miest kvalifikovanými mladými ľuďmi z tohto regiónu.