Prihlásiť sa

Betlehemské svetlo skauti doniesli na Mestský úrad v Trebišove

21.12.2016

Betlehemské svetlo „dorazilo“ na Mestský úrad v Trebišove. Stredu 21.12.2016 ho prijal primátor mesta PhDr. Marek Čižmár od slovenských skautov.

Odpálený plamienok z miesta narodenia Ježiša Krista skauti priniesli na Slovensko z Viedne 10. decembra 2016, kde ho prevzali na slávnostnej ceremónii od rakúskych zástupcov skautingu.  

Skauti doručia Svetlo po 25 hlavných i vedľajších železničných tratiach do 300 miest a obcí. Až do Štedrého dňa ho budú skauti roznášať v jednotlivých mestách a obciach do tisícok kostolov a farností, nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, odpaľovať ho veriacim na predvianočných sv. omšiach a pobožnostiach.

Všetky šíriace sa svetielka majú svoj pôvod v prvom, počiatočnom Svetle, ktoré sa zažalo práve v mieste rodiska Ježiša Krista. Svetlo pokoja a mieru z Betlehema je jednoduchým a zároveň krásnym symbolom, aby sme sa sami snažili budovať pokoj a mier v našich životoch i v našom okolí. Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.

Svetlo nesie nadkonfesionálne posolstvo, vychádzajúce zo základných ľudských hodnôt. Je to posolstvo pokoja, lásky, mieru, porozumenia – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo sú bez vyznania. Svetlo pokoja chce ľudí spájať!