Mesto Trebišov vynovilo materiálne vybavenie dobrovoľného hasičského zboru

27.12.2016

Koncom roka 2016 mesto Trebišov odovzdalo nové ochranné pracovné prostriedky členom Dobrovoľného hasičského zboru mesta.

Materiálne vybavenie pre dobrovoľných hasičov mesto zakúpilo zo štátnej dotácie za účelom naplnenia skutočných potrieb jednotky určenej na zásahovú činnosť a s cieľom skvalitnenia akcieschopnosti dobrovoľníkov.

Dobrovoľný hasičský zbor mesta zasahuje pri mimoriadnych udalostiach, živelných pohromách, povodňach, tiež pri následkoch požiarov vzniknutých na území Trebišova s cieľom ochrániť majetok a občanov mesta.

Využitím potenciálu dobrovoľníkov pri intervencii a likvidácii nežiaducich mimoriadnych situácií sa dosahuje spojenie ľudskej a profesionálnej pomoci v prospech všetkých občanov okresného mesta Trebišov.

Rozšírenie osobných ochranných pracovných prostriedkov členov dobrovoľnej hasičskej jednotky spočívalo v nákupe:

- zásahových (protipožiarnych) búnd - 4 ks
- zásahových (protipožiarnych) nohavíc - 4 ks
- zásahových (protipožiarnych) rukavíc - 4 ks
- zásahovej ( protipožiarnej) obuvi - 4 ks
- zásahových (protipožiarnych) prílb - 4 ks    

V roku 2016 zrealizoval DHZ mesta Trebišov 11 výjazdov, hasiči boli nápomocní najmä pri odčerpávaní povrchových vôd z dvorov a pivníc obyvateľov mesta Trebišov. Na vynovenie materiálneho vybavenia dobrovoľných hasičov mesto použilo štátnu dotáciu na rok 2016 vo výške 2000 eur.    

Počas roka 2017 mesto plánuje zakúpiť ďalší výstroj pre členov DHZ mesta spolu s pomocnou technikou určenou na konkrétne zásahy v sume 3000 eur, ktorá bola pridelená DHZ mesta od štátu.
 

© 2024 MESTO TREBIŠOV