Prihlásiť sa

Venček - slávnostné ukončenie tanečného kurzu žiakov 8. ročníka

04.02.2017

Mesto Trebišov prostredníctvom svojho kultúrneho strediska pripravilo už štvrtýkrát po sebe kurz spoločenských tancov pre žiakov 8. ročníka. Intenzívna príprava, pod vedením tanečnej lektorky p. Márie Madzinovej, trvala 5 mesiacov. Jej slávnostné ukončenie – venček - sa konal vo februári 2017 v sále hotela Zemplín v Trebišove.

Päťmesačný  kurz dal 27 dievčatám a 14 chlapcom, žiakom ZŠ, primárne vedomosti o všetkých druhoch spoločenských tancov. Na nácvikoch sa oboznámili s tancami pochádzajúcimi zo strednej Európy, akými sú viedenský valčík, polka či temperamentný čardáš, ktoré pôsobivo predviedli všetkým prítomným. Slávnostnú udalosť otvorili žiaci úvodným nástupom a tanečným kolom v kruhu, kde prezentovali svoje pohybové schopnosti. V programe nechýbali valčík ani tango. S nadšením sa stretla prezentácia najmä latinsko-amerických tancov: čača, rumba, a salsa. Všetky ukážky spoločenských tancov sledovali pozvaní hostia - rodičia žiakov, triedne učiteľky a primátor mesta, ktorí mali možnosť vidieť ešte v školopovinných dievčatách a chlapcoch krásne dámy a galantných pánov.

Počas celého podujatia vládla príjemná nálada. Okrem spoločenských tancov predviedla mládež aj venčekový a náhrdelnikový tanec. V rytme hudby tak dievčatá postupne pripínali chlapcom na sako venčeky. Podobne tak robili aj chlapci počas náhrdelníkového tanca, kedy si, podľa vlastného vkusu, vyberali na tanečnom parkete svoje partnerky a venovali im náhrdelník. Tri tanečníčky, ktoré mali najviac náhrdelníkov, boli odmenené vecnou cenou. Darčeky potešili aj chlapcov, ktorým sa podarilo nazbierať najväčší počet venčekov od tanečných partneriek.

Ďalšie tanečné kolá patrili žiakom a ich rodičom, rovnako aj všetkým pozvaným hosťom. Skvelú atmosféru celý večer vytvárala skupina Univerzal. Počas Venčeka boli vyhlásení Kráľ a Kráľovná venčeka, ktorých zvolili hlasovaním prítomní rodičia a učitelia. Stali sa nimi: Stela Bojtiová a Natanael Semko. V závere slávnosti odtancovali účastníci kurzu Sviečkový tanec a polku.