Prihlásiť sa

Metodický deň pre učiteľov slovenského jazyka

02.02.2017

Štvrtok 2.2.2017 sa uskutočnil v priestoroch Centra voľného času v Trebišove Metodický deň pre pedagógov. Metodický deň bol zameraný na rozvoj a aplikáciu čitateľskej gramotnosti do praxe. Stretnutie, určené pre učiteľov slovenského jazyka na základných školách, viedla lektorka PaedDr. Slávka Džačovská MBA.  

Lektorka sa snažila pedagógom ozrejmiť, že čitateľská gramotnosť nie je žiaden „strašiak“ a pomocou rôznych úloh a cvičení sa dá implementovať do bežného vyučovania v školách. Uviedla to na konkrétnych úlohách, ktoré si vyskúšali samotní pedagógovia. Pracovné materiály, používané počas prednášky, si ponechali na ďalšiu činnosť so žiakmi. Odborná pracovníčka poskytla 28 účastníkom Metodického dňa svoju prezentáciu k danej téme na externom médiu.

V rámci cvičení dostali text s názvom „30 faktov o ľudskom tele“, v ktorom mali označiť pravdivé a nepravdivé výroky. Venovali sa napríklad aj textu o škodlivosti chemickej látky BPA na pokladničných blokoch, ktoré si mali prečítať a potom na nich spoločne označiť 3 dôležité informácie; 2 zaujímavé a 1 informáciu, ktorá im tam chýbala.