Prihlásiť sa

Opravy poškodených úsekov cestných komunikácií

31.03.2017

Pracovníci Technických služieb mesta Trebišov pokračujú s opravami poškodených úsekov cestných komunikácií na území mesta.   

V mieste výtlku na úseku cesty vyrežú dieru, ktorú zasypú studenou asfaltovou zmesou CANADER a následne ju zhutnia prístrojom.

Od 8. marca až doposiaľ sa na opravu poškodených mestských ciest spotrebovalo 16,7 ton asfaltovej zmesi.
Opravy výtlkov zamestnanci realizovali na uliciach: M. R. Štefanika, Gorkého, Dobrovoľnícka, Komenského, T. G. Masaryka, Berehovská, 1. decembra, SNP, Čsl. armády.

V prípade priaznivého počasia bude mesto obnovovať komunikácie aj v ďalších dňoch.