Prihlásiť sa

Strelecká príprava mestských policajtov

31.03.2017

Na strelnici v obci Dvorianky sa piatok 31.03.2017 uskutočnili cvičné streľby príslušníkov troch útvarov mestskej polície Trebišov, Kráľovský Chlmec a Čierna  nad Tisou pod vedením inštruktora Bc. Jindřicha Sosnu z MsP Trebišov.

Strelecký výcvik bol zameraný hlavne na správnu techniku obsluhy zbrane, jej použitia v rôznych situáciách na mieste a za pohybu s taktickými prvkami, s ohľadom na vlastnú bezpečnosť a  dodržiavanie zásad a pravidiel bezpečnosti pri streľbe.