Mladý Európan 2017

21.04.2017

Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasili tento rok už dvanásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž bola určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

„Súťaž Mladý Európan dáva študentom možnosť zmerať si svoje sily vo vedomostiach o Európe a vyhrať zaujímavé ceny. Zároveň sa zábavnou formou naučia veľa nového napríklad o histórii, geografii, osobnostiach či najvýznamnejších pamätihodnostiach v EÚ. Verím, že aj vďaka Mladému Európanovi získajú mladí ľudia lepší prehľad o výhodách spoločnej Európy ako aj o možnostiach, ktoré im Európska únia prináša a ktoré si v rýchlosti bežného dňa nestihnú uvedomiť,“ povedal v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Záštitu nad súťažou v roku 2017 prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Súťaž sa realizuje v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v SR. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.

Do 12. ročníka súťaže „Mladý Európan“ sa zapojilo 13 stredných škôl z regiónu. Zastúpenie mali žiaci z Trebišova, Michaloviec, Sniny, Vranova nad Topľou, Sobraniec, Humenného, Sečoviec a Veľkých Kapušian.

Hlavným organizátorom regionálneho kola bolo Informačné centra Europe Direct. Partnerom bolo Zastúpenie Európskej komisie v SR, RPIC Trebišov, Mesto Trebišov, Sandra, s.r.o. Trebišov.  

Porota, ktorá rozhodovala o postupe a umiestnení jednotlivých družstiev pozostávala zo zamestnancov hlavného a partnerského organizátora - IC ED Košice. Regionálne kolo Mladého Európana 2017 sa uskutočnilo na pôde Mestského úradu v Trebišove, kde žiakov a pedagógov privítal primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár.  

Výsledky regionálneho kola súťaže „Mladý Európan 2017“, ktorého sa zúčastnilo 13 škôl z nášho regiónu.

Záverečné umiestnenie škôl:

 1. miesto: Gymnázium, Trebišov

 2. miesto: Cirkevné gymnázium Sv. Františka z Assisi, Vranov nad Topľou

 3. miesto: Gymnázium, Sobrance

 4. miesto: Gymnázium P. Horova, Michalovce

 5. miesto: Gymnázium-Gimnázium, Veľké Kapušany

 6. miesto: Gymnázium, Sečovce

 7. miesto: SOŠ technická, Humenné

 8. miesto: Cirkevné gymnázium Sv. J. Krstiteľa, Trebišov

 9. miesto: Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce

 10. miesto: SOŠ obchodu a služieb, Michalovce

 11. miesto: Obchodná akadémia, Michalovce

 12. miesto: Obchodná akadémia, Trebišov

 13. miesto:  Stredná priemyselná škola, Snina

© 2024 MESTO TREBIŠOV