Prihlásiť sa

Trebišovské festivalové dosky 2017

21.04.2017

V divadelnej sále MsKS v Trebišove sa v dňoch 19. – 21. 4. 2017 uskutočnili Trebišovské festivalové dosky 2017. Organizátorom podujatia bolo Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. 

Prvý deň divadelného podujatia bol určený deťom. V programe vystúpili Detské divadlo CILILING Prešov s rozprávkou Kocúr v čižmách, podľa predlohy z francúzskej ľudovej rozprávky a Bábkové divadlo Košice s inscenáciou Ako išlo vajce na vandrovku, ľudová rozprávka na motívy  Pavla Dobšinského.  

Slávnostné otvorenie a odprezentovanie naštudovaných divadelných hier  v podaní ochotníckych divadelných súborov prebehlo počas 20. a 21. apríla 2017. Štvrtok 20. apríla odohrali inscenácie hier 4 neprofesionálne  kolektívy: Divadlo „G“ Trebišov, Divadlo Actor pod Vežou pri MÚ MČ Košice - Staré mesto, DS DRAMATERRA pri ZŠ M. R. Štefánika Trebišov, Divadlo pri fontáne Michalovce. 

Posledný deň Trebišovských festivalových dosiek milovníci divadelného umenia videli stvárnenie postáv v dvoch hrách. Na javisku divadelnej sály MsKS stvárnili zaujímavé charaktery postáv členovia zo Staromestského DS Milénium pri MÚ MČ Košice – Staré mesto a divadelníci z DS J. G. Tajovského z Jakloviec.  

Pred vyhodnotením a slávnostným ukončením festivalu sa uskutočnila beseda s významnou osobnosťou – hercom Eugenom Libezňukom.      

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.