Územný snem Slovenského Červeného kríža

19.04.2017

Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov zorganizoval Územný snem SČK, ktorý sa konal 19. apríla 2017 v hoteli Zemplín v Trebišove. Na Územný snem SČK prijal pozvanie aj primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár, ktorému poďakovali zástupcovia územného spolku Trebišov za ochotnú a trvalú pomoc pri všetkých aktivitách SČK.  

V programe Územného snemu SČK sa účastníci snemu venovali nasledujúcim bodom:

Prezentácia
Voľby:  a) pracovného predsedníctva 
            b) komisií: mandátovej, volebnej a návrhovej

Schválenie programu a časového plánu rokovacieho poriadku a spôsobu volieb - úvodná báseň
Správa Územného spolku SČK o činnosti organizácie o hlavných úlohách na ďalšie obdobie
Správa kontrolnej rady ÚzS SČK
Odovzdanie vyznamenaní
Diskusia
Správa mandátovej komisie
Správa volebnej komisie - voľby členov Územnej rady, Kontrolnej rady, delegáta na snem
Ustanovujúce zasadanie Územnej rady SČK a Kontrolnej rady
Správa návrhovej komisie
Schválenie návrhu na uznesenie
Záver, občerstvenie

© 2024 MESTO TREBIŠOV